Hiển thị các bài đăng có nhãn USB HDD BOOT

Hướng dẫn thêm Windows PE vào usb boot

Thêm Windows PE vào usb boot sẽ giúp bạn chủ động can thiệp vào ổ đĩa hệ thống khi hệ điều hành đan…

Hướng dẫn thêm gói ứng dụng cứu hộ máy tính vào usb boot

Đây là các ứng dụng cứu hộ máy tính có thể khởi động được từ usb boot, các ứng dụng này đã được phầ…

Hướng dẫn thêm gói ứng dụng vào menu boot trên windows

Sau khi sử dụng phần mềm USB-HDD BOOT để tạo menu boot cứu hộ máy tính trên Windows, người dùng cần…

Hướng dẫn thêm các chương trình antivirus vào usb boot

Thêm các chương trình antivirus vào usb boot rất đơn giản khi bạn đã sử dụng phần mềm USB HDD BOOT …

Hướng dẫn đổi hình nền usb boot Grub4dos

Cách đổi hình nền usb boot ở chế độ Grub4dos cũng khá đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng biết c…

Cách xóa menu USB-HDD BOOT trên Windows

444 Sau khi sử dụng usb-hdd boot để tạo menu boot cứu hộ máy tính trực tiếp từ hệ điều hành đan…

Tạo menu boot cứu hộ máy tính trên Windows

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách tạo menu boot trực tiếp trên hệ điều hành đang sử dụng, để có th…

Bảng mã màu hex code hỗ trợ tạo hình nền usb boot Grub4dos

Đây là bảng màu ( hex code ) dùng để hỗ trợ cho bài viết hướng dẫn Cách đổi hình nền usb boot Grub4…

Create Wim Files - Ứng dụng hỗ trợ usb-hdd boot

CREATE WIM FILES hay còn gọi là ứng dụng hỗ trợ USB-HDD BOOT . Đây là các ứng dụng hỗ trợ không thể…

Không tìm thấy kết quả nào