Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows

Bộ cài Windows 11 Version 21H2 build 22000.132 nguyên gốc - Link Google Drive

Windows 11 Version 21H2 Build 22000.132 là phiên bản cập nhật mới đây nhất đã được Microsoft phát h…

Bộ cài Windows 10 Version 21h2 Build 19044.1147 Nguyên Gốc Link Google Drive

Windows 10 Version 21h2 Build 19044.1147 (32bit & 64bit) là phiên bản cập nhật của Windows 10 đ…

Tổng hợp bộ cài Windows nguyên gốc - Link Google Drive và Onedrive

Chia sẻ link Google Drive và OneDrive để download bộ cài Windows nguyên gốc để giúp bạn dễ dàng lựa…

Hướng dẫn thêm Windows PE vào usb boot

Thêm Windows PE vào usb boot sẽ giúp bạn chủ động can thiệp vào ổ đĩa hệ thống khi hệ điều hành đan…

Bộ cài Windows 7 Ultimate SP1 nguyên gốc

Bộ cài đặt Windows 7 Ultimate nguyên gốc có tính năng tương tự như Enterprise nhưng nó có sẵn cho n…

Bộ cài Windows 7 Enterprise SP1 nguyên gốc

Bộ cài đặt Windows 7 Enterprise SP1 cũng là một phiên bản của Windows 7, phiên bản này nhắm đến đối…

Bộ cài Windows 7 Professional SP1 nguyên gốc

Bộ cài Windows 7 Professional SP1 là một phiên bản của hệ điều hành Windows 7 nguyên gốc, dành cho …

Bộ cài Windows 7 Home Premium SP1 nguyên gốc

Bộ cài Windows 7 Home Premium là một phiên bản của Win 7 nguyên gốc với các tính năng nhằm vào phân…

Bộ cài Windows 10 Version 1909 Build 18363.418 Consumer Edition (ISO x64-x86)

Windows 10 Version 1909 Build 18363.418 Consumer Edition là một bản cập nhật mới của hệ điều hành W…

Bộ cài Windows 10 Version 1903 Build 18362.295 Consumer Edition (ISO x64-x86)

Windows 10 Version 1903 Build 18362.295 Consumer Edition (ISO x64-x86) là một bản cập nhật bảo mật …

Bộ cài Windows XP Professional SP3 nguyên gốc (iso-x86)

Windows XP Professional SP3 là Hệ điều hành nhỏ gọn đã lỗi thời, hiện nay nhà sản xuất phần mềm lớn…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào