Get link OneDrive 2021 Max Speed

Tool get link onedrive 2021
Onedrive Direct Link Tool là công cụ cho phép bạn tạo liên kết tải xuống trực tiếp tới các tệp bạn đã lưu trữ trong OneDrive với tốc độ download MaxSpeed. Một liên kết trực tiếp sẽ ngay lập tức bắt đầu tải xuống tệp, thay vì mở bản xem trước của tệp trong OneDrive.

ONEDRIVE DIRECT LINK TOOLChức năng chính onedrive direct link tool:
  • Lấy link download file trực tiếp từ OneDrive với tốc độ tải max speed.
  • Tự động rút ngắn link download file trực tiếp đã lấy được với bitly ( link không quảng cáo nha..nha ).

Cách get link onedrive 2021:
  • Sao chép và dán link chia sẻ file từ OneDrive vào khung Get link bao gồm http:// hoặc https://
  • Nhấp vào nút Get link để tạo được link tải file trực tiếp.
  • Nhấp vào nút Sao chép để sao chép link vào bộ nhớ tạm và chia sẻ.
  • Hoàn tất.

full-width

1 Nhận xét

Đăng nhận xét