Chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng trang web của USB HDD BOOT (USBHDDBOOT.XYZ) và cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã xem, hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi, và trong chừng mực sự đồng ý này là cần thiết và hợp lệ theo luật pháp hiện hành, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như thế bởi chúng tôi và bất kỳ người nhận bên thứ ba nào đúng theo Chính sách bảo mật này.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

1. Bình luận

Trang web của USB HDD BOOT sử dụng plugin bình luận được cung cấp từ Facebook, do đó khi bạn muốn để lại nhận xét để hiển thị tại các bài viết của USBHDDBOOT.XYZ thì bạn cần phải có tài khoản đã được đăng ký tại Facebook.

Khi khách truy cập để lại bình luận được hiển thị trên trang web của chúng tôi, một chuỗi ẩn danh được tạo từ tài khoản Facebook của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Facebook để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh và tên hiển thị trong tài khoản Facebook của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

2. Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trong phần bình luận, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm và hình ảnh đó sẽ được lưu giữ tại Facebook. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh mà bạn đã tải lên.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và dữ liệu của bạn (hình ảnh) sẽ được giữ lại vô thời hạn tại Facebook và được hiển thị tại trang web của chúng tôi.

Đối với người dùng đăng bình luận có tính chất chính trị, tôn giáo, kích động, thù địch hoặc phân chủng tộc, spam, ... sẽ bị Quản trị viên USBHDDBOOT.XYZ xóa và cấm bình luận vĩnh viễn ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên Facebook và đã để lại nhận xét trên trang web này, Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa một bình luận nhất định hoặc tất cả bình luận của bạn được hiển thị tại trang web của chúng tôi. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật...

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Như chúng tôi đã nêu ở trên, trang web của cũng tôi sử dụng plugin bình luận được cung cấp từ Facebook, do đó các bình luận của khách (có tài khoản tại Facebook) có thể được gửi và kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam của Facebook.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ liên quan đến dịch vụ được cung cấp từ chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin được công khai bên dưới đây:
- Email: usbhddboot@gmail.com
- Mobile: 033.453.0163
- Facebook Messenger: https://m.me/usbhddboot
- Fanpage: https://fb.com/usbhddboot

Ý kiến của bạn