Bộ cài Windows 10 Version 21h2 Build 19044.1147 Nguyên Gốc Link Google Drive

Windows 10 Version 21h2 Build 19044.1147 (32bit & 64bit) là phiên bản cập nhật của Windows 10 được nhà phát hành Microsoft công bố đến người dùng Insider thông qua kênh Preview hôm 15/07/2021.Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, ngay bây giờ bạn có thể truy cập vào phần Settings » Update & Security » Windows Updates để chọn và cài đặt phiên bản mới Windows 10 Version 21h2 Insider Preview Build 19044.1147


Ngoài ra, bạn cũng có thể tải về Windows 10 Preview Version 21h2 ở dạng file nén iso để tạo usb cài đặt windows 10 từ link Goolge Drive với tốc độ download nhanh ở bên dưới đây


Download Windows 10 Version 21h2 Insider Preview Build 19044.1147 - 32bit (x86)
  • Link Google Drive: Windows10_InsiderPreview_Client_x86_en-us_21354.iso


  • Download Windows 10 Version 21h2 Insider Preview Build 19044.1147 - 64bit (x64)
  • Link Google Drive: Windows10_InsiderPreview_Client_x64_en-us_21354.iso
  • Ý kiến của bạn

    Mới hơn Cũ hơn