Bộ cài Windows 10 Version 1909 Build 18363.418 Consumer Edition (ISO x64-x86)

Windows 10 Version 1909 Build 18363.418 Consumer Edition là một bản cập nhật mới của hệ điều hành Windows 10, được phát hành vào ngày 16/10/2019.Windows 10 Version 1909 Build 18363.418 Consumer Edition (ISO x64-x86) bao gồm các bản Windows sau:
  • Windows 10 Home
  • Windows 10 Home N
  • Windows 10 Core Single Language
  • Windows 10 Pro Windows 10 Pro N
  • Windows 10 Pro for Workstations
  • Windows 10 Pro N for Workstations
  • Windows 10 Pro Education
  • Windows 10 Pro Education N
  • Windows 10 Education
  • Windows 10 Education N


LINK DOWNLOAD ISO WINDOWS 10 VERSION 1909 BUILD 18363.418
Mới hơn Cũ hơn